Toename slachtoffers online criminaliteit, maar veroordelingen blijven achter

3 maanden geleden gepubliceerd

Het aantal slachtoffers van cybercriminaliteit neemt toe, terwijl het aantal veroordeelde daders achterblijft, volgens een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). Daarbij is de lage bereidheid om aangifte te doen, de complexiteit van cyberzaken en het vermeende onvermogen van justitie om cyberzaken effectief aan te pakken, als mogelijke redenen genoemd.

De studie, getiteld ‘In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen’, stelt dat er steeds meer slachtoffers van online criminaliteit zijn, terwijl het aantal veroordelingen achterblijft. Het rapport merkt ook op dat politie en justitie online criminaliteit niet goed registreren, wat leidt tot een beperkt inzicht in de omvang van het probleem.

Verbeterde aanpak sinds 2020

Ondanks de bevindingen van het rapport, zijn er sinds 2020 aanzienlijke verbeteringen aangebracht in de aanpak van cybercriminaliteit door de politie. Deze verbeteringen omvatten een bundeling van aangiftes van cybercriminaliteit en een landelijke aanpak van onderzoeken naar cybercriminaliteit.

De politie heeft onlangs, in samenwerking met Europol en politiediensten uit 10 landen, 34 servers van de ransomwaregroep LockBit offline gehaald. Alleen al in Nederland werden 13 belangrijke servers offline gehaald, waardoor de criminele activiteiten van de groep ernstig werden verstoord.

Het belang van aangifte doen

Een van de uitdagingen bij het bestrijden van online criminaliteit is dat slachtoffers vaak niet bereid zijn om aangifte te doen. De politie stelt dat dit vaak te wijten is aan schaamte.

Theo van der Plas, de portefeuillehouder voor cybercriminaliteit bij de politie, roept slachtoffers echter op om wel aangifte te doen. Hij stelt dat de informatie van het slachtoffer het ontbrekende puzzelstukje kan zijn om de dader te vinden. Hij voegt eraan toe dat het doen van aangifte ook kan helpen om te voorkomen dat anderen slachtoffer worden, omdat de politie met deze informatie frauduleuze bankrekeningen en websites uit de lucht kan halen.

Samenwerking nodig voor effectieve bestrijding

Van der Plas benadrukt dat het bestrijden van cybercriminaliteit een brede maatschappelijke taak is, die de inspanningen van burgers, bedrijven en de overheid vereist. Deze samenwerking is essentieel voor het effectief bestrijden van cybercriminaliteit.